ZKV s.r.o. - Zkoušky kolejových vozidel 

ZKV, s.r.o.

Prováděné zkoušky kolejových vozidel:

 
   

1.

Pevnostní zkoušky podle ČSN EN 12 663 – Železniční aplikace, konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel. Zkoušky provádí zkušebna ZKV s.r.o. v plném rozsahu

2.

Zkoušky vozidel dle ČSN EN 50215 – Drážní zařízení – Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu. Zkoušky v plném rozsahu vyjma článku 8.6 - Dielektrické zkoušky a čl. 8.7 – Zkoušky ochranného pospojování a zpětných obvodů – tyto zkoušky budou zajišťovány subdodavatelsky jinou Akreditovanou zkušebnou.

3.

Zkoušky speciálních vozidel pro stavbu a údržbu tratí dle návrhu normy EN 14033

4.

Zkoušky drážních vozidel dle ČSN EN 14363 – Železniční aplikace – Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Zkoušky chování za jízdy a stacionární zkoušky.

5.

Zkoušky vstupních dveří kolejových vozidel dle ČSN EN 14752 – Železniční aplikace- Boční vstupní systémy

6.

Zkoušky vozidel dráhy speciální dle ČSN 28 1310 – Vozy metra pro přepravu cestujících.

7.

Zkoušky vozidel dráhy tramvajové dle ČSN 28 1300 – Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky.

8.

Zkoušky brzd kolejových vozidel dle ČSN EN 13452 – Železniční aplikace – Brzdy – Brzdové systémy – Část 2: Zkušební metody

9.

Zkoušky elektronických zařízení drážních vozidel dle ČSN EN 50155 – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel – jen čl. 10.2.11 a 10.2.12

10.

Zkoušky nákladních vozů dle TSI FW

11.

Zkoušky hlučnosti kolejových vozidel dle TSI-NOISE

12.

Zkoušky dle ČSN ISO 2631 – 1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice na člověka