ZKV s.r.o. - Zkoušky lodí 

ZKV, s.r.o.

Prováděné zkoušky lodí

Zkušební laboratoř ZKV s.r.o. provádí následující autorizované zkoušky na lodích:

ZKOUŠKA

PŘEDPIS

Statické pevnostní zkoušky

Předpisy ČLPR M 21-101

Měření vibrací

Předpisy ČLPR M 26-602 (ČSN ISO 10816-1, ČSN ISO 10816-6)
M 26-601 (ČSN ISO 2631-1, ČSN EN 1032, ČSN ISO 5349)

Měření hluku

Předpisy ČLPR M 25-507 (ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 11202,
ČSN EN ISO 11204, ČSN EN ISO 3744, ČSN EN ISO 3746,
ČSN ISO 9614-1, ČSN ISO 9614-2)

Měření torzního kmitání hřídelových systémů

M 23-301 Předpisy ČLPR

Měření otáček rotujících částí

M 23-303 Předpisy ČLPR

Statické a dynamické charakteristiky pružných spojek a pružných částí

M 23-302 Předpisy ČLPR

Měření teplot

M 24-401 Předpisy ČLPR

Kromě výše uvedených zkoušek je zkušebna schopna provádět vývojové zkoušky na lodích dle dohody se zákazníkem nad rámec autorizace.

Akreditace