ZKV s.r.o. - O Společnosti 

ZKV, s.r.o.

ZKV s.r.o.

Zkušební laboratoř

VÁŠ PARTNER PRO ZKOUŠKY HLUKU A VIBRACÍ

Zkušební laboratoř je držitelem "Osvědčení o akreditaci" a má oprávnění nazývat se "Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1281". Toto osvědčení má platnost ve všech státech, které mají uzavřeny smlouvy o vzájemném uznávání akreditovaných laboratoří, což jsou např. všechny země EU a země přidružené. Předmět akreditace je: Hlukové zkoušky prostředí, vibrační a hlukové zkoušky drážních vozidel, strojů a jejich částí.


V SOUČASNÉ DOBĚ PROCHÁZEJÍ WEBOVÉ STRÁNKY REKONSTRUKCÍ, PROSÍM OMLUVTE PŘÍPADNOU NEAKTUÁLNOST ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ.