ZKV s.r.o. - O Společnosti 

ZKV, s.r.o.

ZKV s.r.o.

Zkušebna kolejových vozidel a strojů

VÁŠ PARTNER PRO ZKOUŠKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Zkušební laboratoř vznikla v roce 1996 spojením výzkumných a experimentálních laboratoří tří podniků ČKD Lokomotivka, ČKD Tatra Smíchov a ČKD Trakce, ve kterých působily jednotlivé zkušební laboratoře již desítky let před tím (v ČKD Lokomotivka jako Výzkumný ústav motorových lokomotiv již od padesátých let). Do roku 2002 působila laboratoř v ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. V červnu roku 2002 přešla laboratoř (tj. pracovníci i vybavení laboratoře) do MTH Praha a.s. a v roce 2005 se osamostatnila a je dnes ryze soukromou nezávislou firmou.

Zkušební laboratoř je držitelem "Osvědčení o akreditaci" a má oprávnění nazývat se "Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1281". Toto osvědčení má platnost ve všech státech, které mají uzavřeny smlouvy o vzájemném uznávání akreditovaných laboratoří, což jsou např. všechny země EU a země přidružené. Předmět akreditace je: Mechanické a hlukové zkoušky kolejových vozidel, strojních konstrukcí a jejich částí.

Na základě uděleného osvědčení o akreditaci pověřilo Ministerstvo dopravy ČR Zkušební laboratoř č.1281 jako právnickou osobu k provádění Zkoušek drážních vozidel dráhy železniční, tramvajové a speciální (metro), č.j. 8/2019-130-SPR/2, což znamená, že Zkušební laboratoř je oprávněna provádět prototypové a typové zkoušky vozidel a jejich částí.

Zkušební laboratoř provádí tyto zkoušky:

Kromě těchto zkoušek provádí Zkušební laboratoř i vývojové zkoušky a výpočty všeho druhu, zejména pevnostní výpočty MKP, životnostní výpočty, dimenzování a kontrolu součástí, kinematické výpočty, výpočty chodu vozidel apod.

Sídlo společnosti: ZKV s.r.o. Wolkerova 2766, 272 01 Kladno
Kontaktní adresa: ZKV s.r.o. Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, Zličín
tel.: +420 724179541, e-mail: josef.bucek@zkv.cz