ZKV s.r.o. - Provedené zkoušky 

ZKV, s.r.o.

„ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1281“
Provedené zkoušky

Zkušební laboratoř prováděla v posledních letech mimo jiné i tyto zkoušky:

Zkouška
CZ LOKO MUV 75 (2017)
– Zkouška jízdní stability při pracovní činnosti
Zkouška
CZ LOKO MUV 75 (2017)
– Brzdová zkouška
– Měření hluku
– Měření jakosti chodu
– Trakční zkouška
– Měření vibrací
Zkouška
Sggmrss 90 N-234 (2017)
– Pevnostní zkouška
Zkouška
Tamns (2017)
– Pevnostní zkouška
Zkouška
CZ LOKO 794 (2017)
– Měření hluku
Zkouška
CZ LOKO MMD.2 (2017)
– Brzdová zkouška
– Měření hluku
– Měření vibrací
– Měření jakosti chodu
Zkouška
Mock-Up (2017)
– Konstrukce stavby modelu
– Měření a nastavování parametrů ventilace pro kolejová vozidla
Zkouška
CZ LOKO PZ 740 (2017)
– Měření hluku
Zkouška
SOR TNB 12 (2017)
– Brzdová zkouška
– Měření hluku
– Trakční zkouška
– Měření vibrací
Zkouška
CZ LOKO PZ 114 (2016)
– Měření hluku
Zkouška
Liebherr 922 (2016)
– Brzdová zkouška
– Zkouška náklonu
– Zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení
Zkouška
CZ LOKO MVTV 2.3 (2016)
– Brzdová zkouška
– Měření hluku
– Měření vibrací
Zkouška
CZ LOKO WŽB 10.1-M (2016)
– Brzdová zkouška
– Měření hluku
– Měření vibrací
– Trakční zkouška
Zkouška
Ampz143
– Zkouška klimatizace
Zkouška
Bhmpz288
– Zkouška klimatizace
Zkouška
Bdmpz227
– Zkouška klimatizace
Zkouška
DAF CF 440 TWT (2016)
– Brzdová zkouška
– Zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení
Zkouška
BOKIMOBIL 6,5 t 4x4 (2016)
– Brzdová zkouška
– Trakční zkouška
Zkouška
CZ LOKO 774.711F (2015)
– UIC 518 pro rozchod 1520 mm (Finsko)
– UIC 518 pro rozchod 1435 mm (Česká republika)
Zkouška
Osobní vůz řady Bdpee (2015)
– zkouška klimatizace
– zkouška vytápění
– zkouška větrání
– zkouška osvětlení
Zkouška
Tramvaj INEKON TRIO TYPE 121 SEAII Seattle (2015)
– vývojové zkoušky
– schvalovací zkoušky
– zkouška osvětlení
– zkouška množství a rozdělení vzduchu
Zkouška
Tramvaj INEKON TRIO TYPE 121 SEAII Ostrava (2015)
– zkouška vibrací
– vážení – rozložení kolových sil
– zkouška těsnosti
– zkouška vnějšího a vnitřního hluku
– zkouška protismykového a protiskluzového systému
– vývojové zkoušky
– schvalovací zkoušky
Zkouška
Lokomotiva řady 757 a 754 (2015)
– Měření zrychlení vibrací na trakčních motorech
Zkouška
Tramvaj Superior Plus 210 (2015)
– pevnostní zkouška článku
Zkouška
Čtyřnápravový kotlový vůz
Zags (Zagkks) 111 m3
– pevnostní zkouška (2015)
Zkouška
Malá měřicí drezína MMD.1
– zkouška vibrací (2014)
Zkouška
Malá měřicí drezína MMD.1 (2014)
– zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení
Zkouška
Motorový vůz M27
– vážení – rozdělení kolových sil (2014)
Zkouška
Motorový vůz M27
– zkouška vibrací (2014)
Zkouška
Motorový vůz M27
– zkouška trakčního výkonu (2014)
Zkouška
Motorový vůz M27
– pevnostní zkouška (2014)
Zkouška
Lokomotiva 794
– zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení (2014)
Zkouška
Sněžná fréza MUV 74.1 N – KSF
– brzdová jízdní zkouška (2013)
Zkouška
Schvalovací zkoušky tramvaje INEKON TRIO - Washington USA (2013)
Zkouška
Násypný vůz Falns 58 m3
– pevnostní zkouška (2013)
Zkouška
Nákladní vůz Eanos JJH70
– pevnostní zkouška (2013)
Zkouška
Čtyřnápravová lokomotiva 744
– zkouška vibrací kabiny (2013)
Zkouška
Čtyřnápravový cisternový
vůz Zacns 88 m3
– pevnostní zkouška (2012)
Zkouška
Dvounápravový nákladní výsypný
vůz Fccnpps
– pevnostní zkouška (2011)
Zkouška
Skříň řídícího vozu 913
– pevnostní zkouška (2011)
Zkouška
Typové zkoušky MUV 74 CZ LOKO a.s.
– zkouška náklonu (2011)
Zkouška
Zjišťování směrové stability za jízdy článkového trolejbusu TN18 (2010)
Zkouška
Zjišťování rozhledových poměrů ze sedadla řidiče trolejbusu
TN18 SOR – CEGELEC (2010)
Zkouška
Pevnostní zkouška nákladního vozu Tagnpps (2010)
Zkouška
Pevnostní zkouška nákladního vozu Fallns (2010)
Zkouška
Pevnostní zkoušky nákladního vozu Eanos (2010)
Zkouška
Zjišťování vlastních kmitů skříně (modální analýza)
M8C Heidelberg (2009)
Zkouška
pevnostní zkoušky středního článku tramvaje
M8C pro Heidelberg (2009)
Zkouška
Provedení typových a schvalovacích zkoušek tramvaje RT6N1 Brno (2009)
Zkouška
Prototypové zkoušky rekonstruovaných lokomotiv 127.501 SUS (CZ LOKO a.s.)
– zkoušky kolových tlaků (2008)
Zkouška
Zkoušky trakční výkonnosti tramvaje INEKON TRIO typ 12 SEATLE USA (2007)
Zkouška
Schvalovací zkoušky tramvaje INEKON TRIO v USA (2007)
Zkouška
Pevnostní a schvalovací zkoušky tramvaje INEKON TRAMS a.s. pro USA
Zkouška
Schvalovací jízdní zkoušky vozidla výroby SIEMENS pro městskou rychlodráhu Maracaibo - Venezuela
Zkouška
Zkoušky klimatizace vozidla Siemens pro Maracaibo
Zkouška
Pevnostní zkoušky vozidla VAL firmy Siemens
Zkouška
Kompletní schvalovací zkoušky víceúčelové drezíny APV výroby MTH Praha, a.s. pro RFI
Zkouška
Pevnostní zkouška rámu podvozku pro tramvaj USA - INEKON
Zkouška
Schvalovací zkoušky vozidla MTH Praha, a.s. SMS 120.1
- Mechanizovaný sanační komplex
- pro ŽS Brno
Zkouška
Zkoušky akumulátorové lokomotivy A 219 na DB a ÖBB
Zkouška
Zkoušky pluhu štěrkového lože MTH Praha, a.s.
- na obr. Pevnostní zkoušky
Zkouška
Prototypové zkoušky nízkopodlažní tramvaje RT6N ČKD
Zkouška
Schvalovací zkoušky tramvají RT8D5M výroby ČKD pro filipínskou Manilu
Zkouška
Chodové zkoušky dle UIC 518 lokomotivy ČMKS ř.771 uložené na pryžových sloupcích
- cejchování příčných sil
Zkouška
Schvalovací zkoušky lokomotiv 752/753 ČMKS pro Itálii
Zkouška
Zkoušky vibračního stabilizátoru VKL 402 MTH Praha a.s.
Zkouška
Protihlukové úpravy tramvaje T6A5
Zkouška
Rekonstrukce podvozků pro tramvaje T6A5, KT8D5N
– změna přenosu tažných sil
Zkouška
Zkoušky aktivního prvku natáčení článků skříně tramvaje KT4
- TWISTTRAM v rámci projektu EUREK
Zkouška
Schvalovací zkoušky vozů M1 pro pražské METRO
- na obrázku záběr ze statické pevnostní zkoušky
Zkouška
Pevnostní zkoušky středního nízkopodlažního článku tramvaje KT8D5N pro DP Brno včetně dalších schvalovacích zkoušek
Zkouška
Pevnostní zkoušky středního nízkopodlažního článku tramvaje KT4NF pro Dopravní podnik města GERA (SRN)
Zkouška
Schvalovací zkoušky lokomotivy s AC pohonem ř.353.0 pro DB (709.6 ČD)
- na obrázku je lokomotiva při trakčních zkouškách