ZKV s.r.o. - Zkoušky strojů 

ZKV, s.r.o.

Prováděné zkoušky strojů

Zkušební laboratoř ZKV s.r.o. provádí následující zkoušky na strojích a jejich částech:

ZKOUŠKA

PŘEDPIS

Statické pevnostní zkoušky

M 21-101 (ČSN EN 12663)

Měření vibrací strojů

M 26-602 (ČSN ISO 10816-1, ČSN ISO 10816-6)

Měření torzního kmitání hřídelových systémů

M 23-301

Měření otáček rotujících částí

M 23-303

Statické a dynamické charakteristiky pružných spojek a pružných částí

M 23-302

Měření teplot

M 24-401

Kromě výše uvedených zkoušek je zkušebna schopna provádět vývojové zkoušky na strojích dle dohody se zákazníkem nad rámec akreditace.