ZKV s.r.o. - Hlukové zkoušky 

ZKV, s.r.o.

Prováděné zkoušky kolejových vozidel:

 
   

1.

Akreditované měření hluku v mimopracovním prostředí

2.

Akreditované měření hluku v pracovním prostředí.

3.

Stanovení vzduchové neprozvůčnosti

4.

Stanovení kročejové neprozvůčnosti

5.

Zkoušky vstupních dveří kolejových vozidel dle ČSN EN 14752 – Železniční aplikace- Boční vstupní systémy

6.

Zkoušky vozidel dráhy speciální dle ČSN 28 1310 – Vozy metra pro přepravu cestujících.

7.

Zkoušky vozidel dráhy tramvajové dle ČSN 28 1300 – Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky.

8.

Zkoušky brzd kolejových vozidel dle ČSN EN 13452 – Železniční aplikace – Brzdy – Brzdové systémy – Část 2: Zkušební metody

9.

Zkoušky elektronických zařízení drážních vozidel dle ČSN EN 50155 – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel – jen čl. 10.2.11 a 10.2.12

10.

Zkoušky nákladních vozů dle TSI FW

11.

Zkoušky hlučnosti kolejových vozidel dle TSI-NOISE

12.

Zkoušky dle ČSN ISO 2631 – 1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice na člověka