ZKV, s.r.o.

Prováděné zkoušky:

 
   

1.

Akreditované měření hluku v mimopracovním prostředí

2.

Akreditované měření hluku v pracovním prostředí.

3.

Stanovení vzduchové neprozvůčnosti

4.

Stanovení kročejové neprozvůčnosti